Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο σύγχρονος γυναικολογικός καρκίνος

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο σύγχρονος γυναικολογικός καρκίνος. Υπολογίζεται ότι 1 στις 10 γυναίκες την στιγμή της διάγνωσης τους δεν έχουν συμπληρώσει την οικογένεια τους.

Ο καθηγητής θα μιλήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις και τεχνικές που αφορούν την διατήρηση γονιμότητας σε νέες γυναίκες με καρκίνο ώστε να μπορέσουν στο μέλλον μετά την αποθεραπεία τους να ολοκληρώσουν την οικογένεια τους στο Meeting of the Scientific Society of Research in Human Reproduction (SSRhR) - From Implantation to early Pregnancy που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, 8-10 Νοεμβρίου 2019.

https://ssrhrmeetings.com/Participation As Chair: Fertility Preservation

Session Date: Saturday, Nov 9, 2019

Session Time: 3:30pm - 5:00pm

Role: Chair

Participation As Speaker: Fertility Preservation in the future preventing loss of gametes

Session Details: Fertility Preservation

Session Date: Saturday, Nov 9, 2019

Session Time: 3:30pm - 5:00pm

https://ssrhrmeetings.com/wp-c...