Η υστεροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιεί ένα ειδικό εργαλείο το υστεροσκόπιο με το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε την εσωτερική κοιλότητα της μήτρας ( ενδομήτριο). Το υστεροσκόπιο, συνδέεται με μια φωτεινή πηγή και μια κάμερα η οποία προβάλλει την εικόνα του εσωτερικού της μήτρας σε μια οθόνη. Η υστεροσκόπηση επιτρέπει την καταγραφή και τη διάγνωση διαφόρων παθήσεων της κοιλότητας της μήτρας ( Διαγνωστική Υστεροσκόπηση) σε περιπτώσεις υπογονιμότητας, διαταραχών περιόδου. Επίσης μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει υπερηχογραφικά ευρήματα ή μετά από μία υστεροσαλπιγγογραφία. Παράλληλα μέσα από το ίδιο όργανο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις (Επεμβατική κυστεοσκόπηση). Με την επεμβατική υστεροσκόπηση μπορούν να αφαιρεθούν ενδομητρικοί πολύποδες, και υποβλεννογόνια ινομυώματα της μήτρας.

Επίσης με την υστεροσκόπηση μπορούν να αντιμετωπιστούν καταστάσεις όπως ενδομητρικές συμφύσεις (αποτέλεσμα φλεγμονών ή αποξέσεων) οι οποίες μπορούν να είναι αίτιο υπογονιμότητας και αποβολών ή να διορθωθούν συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας όπως τα ενδομητρικά διαφράγματα.

Σε πολλές περιπτώσεις η υστεροσκόπηση επιτρέπει την καταστροφή ή την αφαίρεση του ενδομητρίου ειδικά σε γυναίκες με σοβαρές αιμορραγίες οι οποίες δεν επιθυμούν υστερεκτομή ( endometrial resection or endometrial ablation).

Οι περισσότερες υστεροσκοπικές επεμβάσεις διαρκούν από μερικά λεπτά μέχρι και μια ώρα το πολύ. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους σε λίγες ώρες μετά το χειρουργείο. Ενώ η διαγνωστική υστεροσκόπηση είναι μια σχετικά απλή επέμβαση η αφαίρεση μεγάλων ινομυωμάτων και η αποκατάσταση ενδομητρικών συμφύσεων υστεροσκοπικά απαιτεί σημαντική εμπειρία για να αποφευχθούν σπάνιες αλλά σοβαρές επιπλοκές όπως η διάτρηση της μήτρας και η δηλητηρίαση εξ’ ύδατος.