Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη της Γενικής Χειρουργικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση προέρχεται από τις λέξεις “λαπάρα” που σημαίνει κοιλιά και “σκοπώ” που σημαίνει βλέπω. Έτσι, ενώ η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση γίνεται μέσα από μεγάλες τομές στην κοιλιά ώστε να υπάρχει άμεση όραση των οργάνων του ασθενούς, στη λαπαροσκόπηση οι χειρουργικοί χειρισμοί πραγματοποιούνται έξω από το σώμα του ασθενούς μέσω λαπαροσκοπικών εργαλείων που μεταφέρουν, τις κινήσεις παρασκευής των ιστών μέσα στους στενούς χώρους της περιτοναϊκής κοιλότητας ή άλλων εξωπεριτοναϊκών χώρων,  μέσω βιντεοκάμερας και οθόνης τηλεόρασης.Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των ενδοκοιλιακών οργάνων που περιλαμβάνουν τόσο τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας όσο και τα υπόλοιπα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος (έντερο, ήπαρ, χοληδόχο κύστη κλπ).

Η εξέταση των ενδοκοιλιακών οργάνων  γίνεται με μια λεπτή κάμερα που τοποθετείται μέσα από μία τομή 1 εκ. διαμέσου του ομφαλού. Η λαπαροσκόπηση γίνεται με γενική αναισθησία και συνήθως απαιτούνται συνολικά 2 έως 4 τομές 0.5-1 εκ. στο δέρμα της κοιλιάς ανάλογα με τον τύπο της (διαγνωστική ή επεμβατική).

Τα τελευταία 30 χρόνια η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της χειρουργικής δεξιότητας και επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση μεγάλου αριθμού επεμβάσεων σε πολλές χειρουργικές ειδικότητες (Γυναικολογία, Γενική Χειρουργική, Ουρολογία κλπ).

Τηρουμένων όλων των χειρουργικών-λαπαροσκοπικών «αρχών» που συνεχώς εμπλουτίζονται και εδραιώνονται η λαπαροσκοπική χειρουργική φαίνεται να αποτελεί το παρόν και το μέλλον της χειρουργικής.

Στη Γυναικολογία η λαπαροσκόπηση αποτελεί την πλέον αποδεκτή μέθοδο  τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία  πολλών γυναικολογικών παθήσεων.

Η λαπαροσκόπηση χρησιμοποιείται κλασικά στην διάγνωση καταστάσεων όπως:

 • Υπογονιμότητα
 • Οξύ και χρόνιο πυελικό/κοιλιακό άλγος
 • Συγγενείς ανωμαλίες
 • Διάγνωση εξωμητρίου κυήσεως.

Η επεμβατική λαπαροσκόπηση εφαρμόζεται σε όλες θεωρητικά τις καλοήθεις παθήσεις :

 • Αφαίρεση των καλοηθών κυστών της ωοθήκης
 • Ολική υστερεκτομή
 • Αφαίρεση της εξωμήτριας κύησης
 • Χειρουργική αντιμετώπιση ενδομητρίωσης
 • Αφαίρεση ινομυωμάτων της μήτρας
 • Ούρο-γυναικολογία και χαλάρωση πυελικού εδάφους

Τα τελευταία χρόνια η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και στην γυναικολογική ογκολογία κυρίως σε περιπτώσεις καρκίνου του ενδομητρίου. 

Σε σύγκριση με την κλασική ανοιχτή χειρουργική η λαπαροσκοπική χειρουργική εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μερικά μειονεκτήματα  τα οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

ΠλεονεκτήματαΜειονεκτήματα
Μικρότερες τομές
Καλύτερη επισκόπηση
Μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή
Μικρότερη απώλεια αίματος
Γρήγορη ανάνηψη
Ελαττωμένος χρόνος νοσηλείας
Γρήγορη επιστροφή στις δραστηριότητες και στην εργασία
Λιγότερο εργονομική
Χρονοβόρα
Ειδική εξάσκηση
Ειδικά εργαλεία και συσκευές
Υψηλό χειρουργικό κόστος
Πιθανή μετατροπή σε λαπαροτομία
Ριζικότητα και ποιότητα του χειρουργείου

Τελικά όμως η λαπαροσκοπική χειρουργική φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι της κλασικής χειρουργικής  όσον αφορά την άνεση των ασθενών (λιγότερος πόνος,  καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα)  και την γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.
Άλλα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής  περιλαμβάνουν:

 1. Καλύτερη εποπτεία του χειρουργικού πεδίου λόγω
 2. μεγέθυνσης της εικόνας  (10-15 φορές) και καλύτερος φωτισμός
 3. Μικρότερη απώλεια αίματος
 4. Μικρότερος τραυματισμός των ιστών, με αποτέλεσμα:
  • Γρήγορη ανάρρωση
  • Ελάττωση της συχνότητας μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη κ.λ.π )
  • Μεγάλη ελάττωση μετεγχειρητικού άλγους
  • Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
  • Έλλειψη επαφής με το αίμα του ασθενούς προφυλάσσοντας την χειρουργική ομάδα από την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων όπως ηπατίτιδα και AIDS
  • Μείωση της επίπτωσης δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων
  • Γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο
  • Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
  • Ταχεία επάνοδο στην εργασία

Η ομάδα μας ειδικεύεται σε όλο το φάσμα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με έμφαση στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ενδομητρίωσης, ινομυωμάτων αλλά και λαπαροσκοπικής υστερεκτομής, καθώς και στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ογκολογικών περιστατικών, όπως καρκίνου του ενδομητρίου