Οι πρόσφατες εξελίξεις στην θεραπεία του καρκίνου έχουν αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης και έχουν επιτύχει ακόμα και ίαση σε πολλές περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από κάποιο τύπο κακοήθειας. Επιπλέον είναι κοινή παρατήρηση ότι όλο και συχνότερα νέα άτομα (άνδρες και γυναίκες) προσβάλλονται από καρκίνο. Η επιθυμία απόκτησης παιδιών μετά το τέλος της θεραπείας αποτελεί προτεραιότητα για τα άτομα αυτά και μπορεί να εξασφαλιστεί μονό από την προστασία της αναπαραγωγικής τους ικανότητας στο διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας. Επομένως, η σωστή ενημέρωση των ασθενών αυτών και η ευαισθητοποίηση των ιατρών στο θέμα της διατήρησης γονιμότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη των ατόμων αυτών στον αγώνα για την απόκτηση παιδιών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία τους και χωρίς να μειωθεί το προσδόκιμο επιβίωσής τους.

Το κέντρο μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε ασθενείς που πάσχουν από κάποια μορφή καρκίνου και επιθυμούν να διατηρήσουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής μετά την αποθεραπεία τους όσο και σε συναδέλφους του ιατρικού χώρου (χειρουργούς μαστού, ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές) για το συντονισμό της θεραπείας αυτών των ατόμων ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους ασθενείς μας τεχνικές όπως η κατάψυξη και κρυοσυντήρηση εμβρύων και ωαρίων με τη μέθοδο της «Υαλινοποίησης» (Vitrification) καθώς και ωοθηκικού ιστού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνική Εταιρία Διατήρησης Αναπαραγωγής 
www.hsfp.gr