• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • Οι προϋποθέσεις καισαρικής τομής, όπως έχουν καθορισθεί από το ACOG (American Congress of Obstetricians and Gynecologists). Cesarean Delivery and Vaginal Birth After Cesarean Delivery
Οι προϋποθέσεις καισαρικής τομής, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από το ACOG (American Congress of Obstetricians and Gynecologists). Cesarean Delivery and Vaginal Birth After Cesarean Delivery

Οι προϋποθέσεις καισαρικής τομής, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από το ACOG (American Congress of Obstetricians and Gynecologists).

Cesarean Delivery and Vaginal Birth After Cesarean Delivery.

Most babies are born through the vagina. However, in many pregnancies, a baby is delivered through incisions in the woman’s abdomen and uterus. This is known as a cesarean delivery. Cesarean deliveries are very common. In fact, one in three babies born in the United States is delivered this way.  It once was thought that if a woman had one cesarean delivery, all other babies she had in the future also should be born by cesarean delivery. Today, it is known that many women can undergo a trial of labor after cesarean
delivery (TOLAC). After a successful TOLAC, many women will be able togive birth through the vagina (called a vaginal birth after cesarean delivery [VBAC]
).

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να σχετικά να ενημερωθείτε: Καισαρικη Τομη American Congress Of Obstetricians And Gynecologists Acog